You are currently viewing LDL-C kolesterol orsakar inte hjärt- kärlsjukdommar

LDL-C kolesterol orsakar inte hjärt- kärlsjukdommar

Åderförkalkning och hjärt- kärlsjukdomar orsakas inte av lipoproteinkolesterol med låg densitet (LDL-C)

omslag-ierj20.v011.i10I artikeln ”LDL-C does not cause cardiovascular disease: a comprehensive review of the current literature” som publicerades den 11 oktober 2018 och är författad av Uffe Ravnskov et al. slår man fast att LDL-C kolesterol inte orsakar åderförkalkning och hjärt- kärlsjukdomar.

Nedanstående citat är fritt översatta från nämnda artikeln. Jag har valt att enbart ta med inledning och slutsats här. Resten kan du själv läsa dig till via länken till artikeln här ovanför.

Inledning

Under ett halvt sekel har en hög nivå av total kolesterol (TC) eller lågdensitetslipoproteinkolesterol (LDL-C) ansetts vara den främsta orsaken till åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom (CVD) och statinbehandling har generellt främjats för kardiovaskulär prevention. Det finns emellertid en ökande förståelse för att mekanismerna är mer komplicerade och att statinbehandling, i synnerhet när den används som primärprevention, är av tvivelaktig fördel.

Slutsats

Tanken om att höga kolesterolnivåer i blodet är huvudorsaken till CVD är omöjligt eftersom människor med låga nivåer blir lika atherosklerotiska som människor med höga nivåer och risken att drabbas av CVD är samma eller högre. Kolesterolhypotesen har hållits levande i årtionden av granskare som har använt vilseledande statistik, utesluter resultaten från misslyckade försök och ignorerat många motstridiga observationer.

Jag ger dig samma tips här som Ralf ER Sundberg gav i sitt Facebookinlägg angående denna artikel. Skriv ut artikeln och ta med till din läkare när han/hon vill diskutera dina kolesterolnivåer och när han/hon försöker pracka på dig statiner.

Lämna ett svar