You are currently viewing Lågkolhydratkost godkänd som diabetesbehandling

Lågkolhydratkost godkänd som diabetesbehandling

American Diabetes Association & European Association godkänner lågkolhydratkost som behandling för diabetes typ 2!

lågkolhydratkost godkänd för behandling av diabetes typ 2American Diabetes Association (ADA) och European Association for the Study of Diabetes (EASD) har nyligen släppt sitt nya gemensamma ställningstagande där de godkänner lågkolhydratkost som behandling av diabetes typ 2 (T2D) hos vuxna. Detta kommer i kölvattnet av Diabetes Australien som nyligen har släppt ett uppdaterat ställningstagande i augusti med titeln Low Carbohydrate Eating for People with Diabetes (du kan läsa mer om det här).

Det här är stort!

Genom att släppa detta uppdaterade gemensamma ställningstagande indikerar American Diabetes Association (ADA) och European Association for Study of Diabetes (EASD) att de erkänner lågkolhydratkost som en säker och effektiv livsstilshantering av T2D hos vuxna.

I det nyligen offentliggjorda gemensamma lägesförklaringen som publicerades online före tryckningen den 4 oktober 2018 i tidskriften Diabetes Care, konstaterades att de nya rekommendationerna var baserade på ”en systematisk utvärdering av litteraturen sedan 2014”. Det vill säga de slår fast att användningen av lågkolhydratkost baseras på aktuell forskning.

Ett komplett utbud av terapeutiska alternativ

Det nya gemensamma ADA & EASD-ställningstagandet stöder ”ett komplett utbud av terapeutiska alternativ”, inklusive livsstilshantering, medicinering och fetmahantering och visar att:

Ett individuellt program för medicinsk näringsterapi (MNT) bör erbjudas alla patienter

I det nya gemensamma ställningstagandet redogörs att Medical Nutrition Therapy (MNT) består av en utbildningskomponent och en stödkomponent för att göra det möjligt för patienter att anta hälsosamma ätmönster med målet att ”hantera blodsocker och kardiovaskulära riskfaktorer”. Målet är att minska risken för diabetesrelaterade komplikationer, samtidigt som nöjet att äta ”bibehålls med de två grundläggande dimensionerna av MNT inklusive dietkvalitet och energibegränsning.

Dietkvalitet och ätmönster

Det gemensamma amerikanska och europeiska ståndpunkten om förvaltningen av T2D anger tydligt:

Det finns inget enda förhållande mellan kolhydrater, proteiner och fettintag som är optimalt för alla personer med typ 2-diabetes.

men

Istället finns det många bra alternativ och professionella riktlinjer som vanligtvis rekommenderar individuellt utvalda ätmönster som pekar på livsmedel som är hälsosamma istället för livsmedel som visat sig skadliga och som tillgodoser patientens preferenser och metaboliska behov, med målet att identifiera hälsosamma kostvanor som är genomförbara och hållbara.

Inkluderade i denna kategori är:

 • Medelhavskost
 • Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet
 • Lågkolhydratkost
 • Vegetarisk kost

Det gemensamma ställningstagandet konstaterade att:

Lågkolhydratkost (<26% av den totala energin) ger betydande minskningar av HbA1c vid 3 månader och 6 månader med minskande effekter vid 12 och 24 månader.

Tyvärr har man inte uppmärksammat den ettåriga Virta-studien som rapporterade att HbA1C fortsatte att minska på ett år men ja, inte i samma omfattning som tidigare.

Den nya gemensamma studien gällande diabetes av ADA och European Association uppmärksammade också att moderat kolhydratbegränsning inte var till någon nytta:

ingen fördel med moderat kolhydratrestriktion (26-45%) observerades.

Ställningstagandet bekräftar att det finns många olika typer av ”lågkolhydratdieter” och de särskilda fördelarna med ett lågt kolhydratintag typ medelhavskost resulterade i ett minskat behov på medicinering över 4 år:

personer med nydebuterad diabetes som hänvisats en lågkolhydratkost typ medelhavskost var 37% mindre benägna att kräva glukossänkande läkemedel över 4 år jämfört med patienter som hänvisats en lågfett diet.

I ställningstagandet beskrivs att de primära fysiologiska åtgärderna beror på vilken diet som följs.
Det listar fördelar med att använda kost inklusive en lågkolhydratkost, i hanteringen av T2D-symtom hos vuxna, att kostförändringarna är billiga och inte har några biverkningar.

Nackdelar med att använda kost, inklusive en lågkolhydratkost i hanteringen av T2D-symtom hos vuxna, är att det kräver instruktion och stöd, motivation, en livslång beteendeförändring och att det kan innebära vissa sociala hinder.

Ja, en väl utformad lågkolhydratkost kräver instruktioner och stöd, men för dem som har motivation att undvika de kroniska hälsokomplikationerna hos Diabetes med hjälp av kost och som är engagerade i att upprätthålla en beteendeförändring, kan bli hjälpta!

Referenser:

 1. Davies M.J., D’Alessio D.A., Fradkin J., et al, Management of Hyperglycemia
  in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Diabetes Care, October 2018,  https://doi.org/10.2337/dci18-0033
  Klicka här för artikel i PDF-format.
 2. Diabetes Australia, Low Carbohydrate Eating for People with Diabetes – Position Statement, August 2018,  https://static.diabetesaustralia.com.au/s/fileassets/diabetes-australia/ee67e929-5ffc-411f-b286-1ca69e181d1a.pdf
 3. Hallberg, S.J., McKenzie, A.L., Williams, P.T. et al. Diabetes Ther (2018). Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes at 1 Year: An Open-Label, Non-Randomized, Controlled Study.  https://doi.org/10.1007/s13300-018-0373-9

Friskrivning:
Denna artikel är fritt översatt från artikeln ”American Diabetes Association & European Association Approve Low Carb Diets”.

Lämna ett svar