Bra mat är mat med minimalt med kolhydrater och inget socker. Bra mat är i grunden LCHF i sin ursprungliga form. Jag har medvetet valt att inte använda begreppet LCHF förutom på denna sida då LCHF som begrepp blivit urvattnat och utnyttjat och i dag förknippas med mycket som inte är LCHF. Här nedanför redogör jag för det som kan ses vara den ursprungliga LCHF-kosten. I övrigt på denna webbplats kommer jag att använda uttryck som ”bra mat” och ”lågkolhydratkost”.

Vad är LCHF?

LCHF är en förkortning av Low Carb and High Fat. Man kan säga att LCHF är en nära släkt med Atkins-metoden. Att leva med LCHF innebär att du kraftigt minskar på det dagliga intag av kolhydrater och ersätter dem istället med bra och naturliga fetter och protein. Likaså innebär det att man äter naturlig mat lagad från grunden, utan onödiga tillsatser.

Definition av LCHF

Hur strikt LCHF man äter utgår från mängden kolhydrater du äter per dag. Hur kan man då definiera LCHF? Idag ses det som vedertaget att en strikt lågkolhydratkost innebär att du äter max 10g kolhydrater per dag. En normal LCHF-kost innehåller max 25g kolhydrater per dag. För att över huvud taget kalla det LCHF-kost så ser man idag en övre gräns på max 50g kolhydrater per dag. Ett kolhydratintag på max 100g ses som en kolhydratreducerad kost, inte LCHF. Allt över 100g per dag ses som en kolhydratbaserad kost. Personerna bakom detta förslag till definition är Mats Forsenberg, Annika Dahlqvist och Sten Sture Skaldeman.

LCHF-kost vid diabetes

Lågkolhydratkost godkändes 2008 av ADA, American Diabetes Association som alternativ för typ 2 diabetiker som vill gå ner i vikt. I Sverige har måttlig lågkolhydratskost prövats av svenska Socialstyrelsen, och i deras beslut från 2008 kan man läsa att de inte anser lågkolhydratkost strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet och ser det som ett alternativ till de befintliga kostråd som ges vid diabetes typ 2 eller övervikt. LCHF finns också med som alternativ i dagens rekommendationer om kost till diabetiker.

lchf mat